ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SE ZAMĚŘENÍM NA:

Občanské právo
Obchodní právo a problematika obchodních společností
Trestní právo
Správní právo
Právní rozbory, konzultace a poradensrví
Zastupování před soudy a orgány státní správy
Vymáhání pohledávek