Náš tým

společně na cestě k úspěchu

JUDr. Ing. Marek Dufek

Advokát

Celou profesní kariéru dbám na to, aby byl klient spokojený. Osobní komunikace mezi advokátem a klientem a vzájemná informovanost je základem úspěchu při poskytování právní pomoci.

Právní pomoc poskytuji v českém a anglickém jazyce. 

Mgr. Jakub Trčka

Advokát

Právní pomoc poskytuji v českém a německém jazyce.

Nikol Pleyerová

Asistentka

Pracuji v kanceláři dva roky a starám se o její hladký chod.